Badanie polega na dobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego poprzez okresowe pomiary ciśnienia tętniczego za pomocą przenośnego urządzenia, które wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego co 30 min w ciągu dnia (06:00 - 22:00) oraz co godzinę w okresie nocnym (22:00 - 06:00). ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

HOLTER RR( ciśnieniowy)

Badanie polega na wielogodzinnym monitorowaniu zapisu ekg ( 24; 48; 72 godz) poprzez podłączenie pacjenta za pomocą 7 lub 10 elektrod rozmieszczonych na klatce piersiowej do przenośnego rejestratora ekg. ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Holter EKG

Jest to kardiologiczne badanie obrazowe wykorzystujące technologię obrazowania za pomocą fal ultradźwiękowych. Badanie pozwala ocenić wymiary jam serca oraz grubość mięśnia sercowego, kurczliwość oraz budowę i funkcję zastawek serca. ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Badanie echokardiograficzne

(ECHO serca)

Jest to podstawowe badanie dodatkowe w  przypadku diagnostyki chorób kardiologicznych. Polega na jednoczasowej rejestracji czynności elektrycznej serca z 12 standardowych odprowadzeń ( z kończyn oraz powierzchni klatki piersiowej). ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Spoczynkowe badanie EKG

W trakcie wizyty dokonujemy oceny dotychczas wykonanych wyników badań i efektów stosowanego leczenia oraz korygujemy farmakoterapię. ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Wizyta kontrolna

Pierwszorazowe badanie u pacjentów którzy chcą być pod stałą opieką poradni. Składa się z wywiadu lekarskiego , badania przedmiotowego i badania ekg . ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Pierwsza wizyta

Jest to badanie pacjenta , który nie jest pod stała opieką Poradni a chciałby ocenić stan swojego zdrowia i ryzyko sercowo-naczyniowe (np. przed rozpoczęciem większej aktywności fizycznej (treningi sportowe),  przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, przed leczeniem onkologicznym) i otrzymać dokument podsumowujący tą ocenę.  ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

Konsultacja kardiologiczna

Usługi świadczone w Poradni Kardiologicznej.

 Prywatna Poradnia Kardiologiczna

605 125 878

PTIMA

Test wysiłkowy EKG

(aktualnie badanie niedostępne)

        Badanie polega na monitorowaniu  zapisu EKG oraz ciśnienia tętniczego u pacjenta w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego . Najczęściej jest to spacer po bieżni  ruchomej  lub ćwiczenie na rowerze stacjonarnym, przy wzrastającym obciążeniu. ( dokładny opis badania w Informatorze Pacjenta).

t: 605 125 878

e: poradnia@kardiologolecko.pl

OPTIMA Poradnia Kardiologiczna lekarze M.Wasilewska-Piktel i L.Kołakowski  s.p.

ul. 11 Listopada 23 pok 21 ( I piętro)                    19-400 OLECKO

Created with Webwave CMS

ZAPRASZAMY

Copyrigth 2017 by Leszek Kołakowski

PTIMA