Holter RR

automatyczny monitoring ciśnienia tętniczego

            Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku tego badania różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane. Wartości powyżej 130/85 mmHg w dzień oraz powyżej 120/80 mmHg w nocy są uznawane za nieprawidłowe. Ocenia się również średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego.

 

CEL BADANIA:

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest także pomocne w diagnozowaniu innych dolegliwości, których mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego. Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego(np. emocje towarzyszące wizycie lekarskiej), pojedynczy wynik pomiaru może nie przesądzać o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego najbardziej skuteczną i coraz częściej stosowaną w diagnostyce zaburzeń ciśnienia tętniczego metodą jest całodobowa ocena ciśnienia tętniczego przy pomocy aparatu holterowskiego.

 

MEDYCZNE WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

  • Nadciśnienie tętnicze krwi
  • Ocena skuteczności leczenia oraz wyeliminowanie zjawiska nadciśnienia tzw. „białego fartucha”(podwyższonego ciśnienia występującego tylko w czasie wizyt u lekarza)
  • Ocena ciśnienia w czasie normalnej aktywności codziennej
  • Niedociśnienie
  • Stany, w których nagłe zmiany ciśnienia tętniczego mogą być przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.

 

PRZEBIEG BADANIA

         Pacjent zgłasza się do Poradni w wyznaczonym terminie. Pielęgniarka zakłada pacjentowi  na ramię mankiet, który łączy się ze specjalnym rejestratorem o wadze ok 150 gram , przyczepionym do pasa.

         Rejestrator to rodzaj miniaturowej pompy z czujnikiem ciśnieniowym i pamięcią elektroniczną , która dokonuje  pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną ( bez konieczności użycia słuchawek lekarskich).

         Pomiary  są wykonywane co 30 min w ciągu dnia i co godzinę w nocy. W trakcie gdy następuje pomiar ciśnienia  pacjent powinien wyprostować rękę  na której jest założony mankiet  pomiarowy i zaprzestać wykonywania wysiłku przez okres pomiaru  co zmniejsza istotnie ilość błędnych i nieskutecznych pomiarów.

         W trakcie badania pacjent ma również możliwość wykonania dodatkowych pomiarów ciśnienia przez naciśnięcie specjalnego przycisku na obudowie rejestratora.

         Po 24 godzinach aparat i mankiet są zdejmowane . Zapis całodobowego pomiaru ciśnienia jest wczytywany do komputera a następnie opisywany przez kardiologa.

t: 605 125 878

e: poradnia@kardiologolecko.pl

OPTIMA Poradnia Kardiologiczna lekarze M.Wasilewska-Piktel i L.Kołakowski  s.p.

ul. 11 Listopada 23 pok 21 ( I piętro)                    19-400 OLECKO

Created with Webwave CMS

ZAPRASZAMY

Copyrigth 2017 by Leszek Kołakowski

PTIMA

 Prywatna Poradnia Kardiologiczna

605 125 878

PTIMA